Zwody pionowe na dachach

Zwody pionowe na dachach

 

Zalecenia w przypadku zwodów pionowych umieszczonych na dachach:

  • nadbudówki powinny znajdować się w miejscu, w którym istnieje przestrzeń chroniona utworzona przez zwody poziome/pionowe
  • ochroną należy obejmować wszystkie elementy konstrukcyjne znajdujące się na dachach jeśli prowadzą od nich instalacje kierowane do wewnętrznej części budynku
  • zwody pionowe muszą być umieszczane w takiej odległości, które uniemożliwi wystąpienie przeskoków iskrowych. Bezwzględnie należy tu zwracać uwagę na rodzaj materiału izolacyjnego między elektrodami. Duże zwody można mocować do betonowej podstawy / izolacyjnej rury / nadbudówek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *