instalacje odgromowe na domu jednorodzinnym

Instalacje odgromowe

Czym są instalacje odgromowe? Instalacje odgromowe to konstrukcje chroniące obiekty budowlane przed porażeniami wynikającymi z wyładowań piorunowych. Składowe instalacji odgromowych 1. zwody pionowe (maszty odgromowe) 2. zwody poziome podwyższone (klatkowe) …