Osprzęt odgromowy ocynkowany

 

W skład instalacji odgromowych zewnętrznych wchodzą

 • zwody pionowe/poziome (przyjmujące wyładowania)
 • elementy połączeń (łączące przewody z metalowymi konstrukcjami)
 • przewody odprowadzające (łączące zwody z przewodami uziemiającymi)
 • przewody uziemiające (łączące przewody odprowadzające z uziomem)
 • złącza probiercze (pomiar rezystancji uziomu, sprawdzanie ciągłości gawalniczej)
 • uziomy pionowe/poziome (rozpraszających prąd piorunowy w ziemi)

U nas zaopatrzysz się w:

 • Złącza uniwersalne i przelotowe
 • Złącza krzyżowe bednarka drut
 • Złącza – uchwyty rynnowe
 • Złącza kontrolne pobiercze
 • Uchwyty kątowe i proste
 • Uchwyty gąsiorowe i Roben
 • Uchwyty uniwersalne dachówkowe
 • Uchwyty uniwersalne do drutu
 • Uchwyty uniwersalne do bednarki
 • Uchwyty betonowe i na lepik
 • Kotwy i uchwyty naciągowe
 • Skrzynki probiercze i studzienki