Ochrona przed prądem piorunowym w strefach zagrożonych pożarem

Przepływ prądu, powstałego na skutek wyładowania atmosferycznego, jest szczególnie niebezpieczny w budynku w którym znajdują się materiały lub urządzenia palne gdyż może to doprowadzić do erozji termicznej metalu, w miejscu w którym styka się on bezpośrednio z kanałem piorunowym. Ponadto nie bez znaczenia jest też możliwość nagrzewania się przewodów pod wpływem przepływającego przez nie piorunowego prądu, przeskoki iskrowe w miejscach gdzie znajdują się materiały palne i w końcu zapłon samych materiałów, spowodowany przez przeskoki iskrowe.

pożar wskutek uderzenia pioruna
Szczególnie ważna jest również ochrona dachów takich budynków, których pokrycie samo w sobie jest wykonane z materiałów łatwozapalnych. W takich przypadkach stosuje się elementy przewodzące naturalne lub przewody sztuczne. Dobrym rozwiązaniem będą zwody poziome podwyższone, nieizolowane pionowe lub poziome wysokie nieizolowane – pod warunkiem, ze będą mocowane w sposób trwały a odległość zwodu od pokrycia dachowego będzie większa niż 40 centymetrów.

W obiektach, w których zachodzi wysokie prawdopodobieństwo pożaru wskutek wyładowania atmosferycznego należy zwracać uwagę na wypadkową wartość rezystancji uziemienia gdyż powinna być ona możliwie najmniejsza – oczywiście w zależności od rodzaju gruntu (podmokły / pośredni /kamienisty)

Oprócz zewnętrznej ochrony odgromowej konieczne są instalacje odgromowe wewnętrzne, zapobiegające przeskokom iskrowym. W tym celu zachowuje się odpowiednie odstępy izolacyjne a także ekwipotencjalizacja, która wykorzystuje połączenia wyrównawcze bezpośrednie lub ochronnikowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *