Jak uniknąć porażenia prądem piorunowym?

Jak uniknąć porażenia prądem piorunowym

 

Podczas doziemnych wyładowań piorunowych zachodzi niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia ludzi. Aby wyeliminować zagrożenie należy stosować się do prostych zaleceń i wskazówek:

  • nie należy przebywać na otwartej przestrzeni, na której nie ma żadnych wyższych punktów krajobrazu niż my sami
  • nie należy chronić się pod drzewami
  • nie należy trzymać długich przewodzących przedmiotów: parasoli, wędek itp.
  • nie należy dotykać przewodów instalacji odgromowej
  • nie należy bawić się przedmiotami latającymi (modelami, latawcami, balonami)
  • nie należy jeździć na rowerze ani pływać w otwartych zbiornikach wodnych

 

Aby chronić się przed uderzeniem pioruna w trakcie burzy należy:

  • wejść do dużych budynków, schronić się w autobusie lub innym pojeździe komunikacji miejskiej / samochodzie
  • zachować bezpieczną odległość od okien oraz ścian budynku, w którym się przebywa
  • zwolnić, jeśli poruszamy się samochodem.