instalacje odgromowe na domu jednorodzinnym

Instalacje odgromowe

Czym są instalacje odgromowe? Instalacje odgromowe to konstrukcje chroniące obiekty budowlane przed porażeniami wynikającymi z wyładowań piorunowych. Składowe instalacji odgromowych 1. zwody pionowe (maszty odgromowe) 2. zwody poziome podwyższone (klatkowe) …

Wyładowania w linii średniego napięcia

Wyładowania w linii średniego napięcia   Ograniczniki przepięć, które są instalowane w liniach średnich i niskich napięć, mają za zadanie ochronić przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego oraz przepięciami wszystkich rodzajów. …

Jak uniknąć porażenia prądem piorunowym?

Jak uniknąć porażenia prądem piorunowym   Podczas doziemnych wyładowań piorunowych zachodzi niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia ludzi. Aby wyeliminować zagrożenie należy stosować się do prostych zaleceń i wskazówek: nie należy przebywać na …

Eliminacja przeskoków iskrowych

Przeskoki iskrowe występujące podczas wyładowań piorunowych są szczególnie niebezpieczne dla obiektów o podwyższonym ryzyku wybuchu – stacji benzynowych, zakładów chemicznych, hal produkcyjnych. Dlatego konieczne jest zapewnienie właściwej ochrony odgromowej, która …

Zwody pionowe na dachach

Zwody pionowe na dachach   Zalecenia w przypadku zwodów pionowych umieszczonych na dachach: nadbudówki powinny znajdować się w miejscu, w którym istnieje przestrzeń chroniona utworzona przez zwody poziome/pionowe ochroną należy …

Strefy zagrożone wybuchem

Strefy zagrożone wybuchem   Instalacja odgromowa ma za zadanie przejąć prąd piorunowy a następnie odprowadzić go do ziemi tak, by nie spowodować żadnych dodatkowych szkód zarówno w stosunku do przebywających …