BŁYSKAWICA-instalacje odgromowe Marek Sokołowski
30-334 KRAKÓW ul.Komandosów 1

NIP 944-137-37-17
Ewid.Dz.Gosp. 28194/98 Prezydent Miasta Krakowa

Nr konta bankowego: 69 1020  2906 0000 1302  0124  5638

Obszar realizacji zleceń : województwo małopolskie, śląskie, świętokrzyskie.