Eliminacja przeskoków iskrowych

Przeskoki iskrowe występujące podczas wyładowań piorunowych są szczególnie niebezpieczne dla obiektów o podwyższonym ryzyku wybuchu – stacji benzynowych, zakładów chemicznych, hal produkcyjnych. Dlatego konieczne jest zapewnienie właściwej ochrony odgromowej, która wyeliminuje przeskoki między instalacjami na dachu obiektu a także jego…

Zwody pionowe na dachach

Zwody pionowe na dachach   Zalecenia w przypadku zwodów pionowych umieszczonych na dachach: nadbudówki powinny znajdować się w miejscu, w którym istnieje przestrzeń chroniona utworzona przez zwody poziome/pionowe ochroną należy obejmować wszystkie elementy konstrukcyjne znajdujące się na dachach jeśli prowadzą…