Oprócz montażu instalacji odgromowych wykonujemy konieczne pomiary okresowe, kontrole stanu technicznego urządzenia piorunochronnego, sporządzany protokoły z badania rezystancji instalacji odgromowej i uziomów. Posiadamy w sprzedaży uziomy i sondy pionowe, skręcane i wbijane złącza do uziomów, a także składane uziomy (podstawy i przedłużki). Wykonujemy ochronę odgromową dla wszystkich rodzajów budynków: domów jednorodzinnych, bloków, zakładów pracy, fabryk, a także miejsc szczególnie narażonych na wybuch lub pożar. Prąd piorunowy odprowadzony w niewłaściwy sposób do ziemi powoduje szereg zagrożeń. Od zniszczeń dóbr materialnych i kulturowych po realne zagrożenie życia.
Saturday the 18th - Hostgator Coupon

Instalacja odgromowa ma za zadanie przejąć prąd piorunowy a następnie odprowadzić go do ziemi tak, by nie spowodować żadnych dodatkowych szkód zarówno w stosunku do przebywających wewnątrz budynku ludzi jak i zabudowań w pobliżu. Kiedy chronione budynki znajdują się w sąsiedztwie zakładów przemysłu chemicznego, patrochemicznego, gazowni, oczyszczalni ścieków lub stacji benzynowych wówczas montaż instalacji odgromowych musi zostać zaprojektowany jeszcze bardziej starannie - ograniczając możliwość przeskoków iskrowych oraz przepięć w obwodach iskrobezpiecznych.

Szkody powodowane przez uderzenie pioruna

- porażenie 
- uszkodzenie mechaniczne, termiczne, wybuch, pożar
- uszkodzenie systemu wskutek wystąpienia przepięć

Gdy piorun trafia bezpośrednio w obiekt, lub instalacje zewnętrzne zachodzi prawdopodobieństwo: utraty życia, usług publicznych, dziedzictwa kulturowego, dóbr materialnych. Utratę życia może powodować także uderzenie pioruna w ziemię w pobliżu obiektu takiego jak szpital lub narażonego bezpośrednio na wybuch - np. stacja benzynowa.


Kategorie stref wybuchowych wg normy PN-89/E-05003/03

  •  Z0: obszary na których stale występuje mieszanina wybuchowa gazów/par cieczy łatwopalnych.
  •  Z1: obszary na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia mieszanin wybuchowych.
  •  Z2: obszary na których wystąpienie mieszanin wybuchowych jest możliwe przez krótki okres czasu.
  •  Z10: obszary na których mieszaniny pyłów palnych z powietrzem występują często lub w sposób długotrwały.
  •  Z11: obszary na których pyły mogą tworzyć przez przypadkowy zbieg okoliczności mieszaniny wybuchowe przez krótki okres czasu.

 

W obiektach budowlanych oznaczonych kategoriami ZO oraz Z1 stosuje się zwody poziome niskie lub podwyższone, gdyż tworzą one na dachu sieć o okach, których boki nie są większe niż 10 metrów. Jeśli budynek można zakwalifikować częściowo do którejś z powyższych kategorii ma zastosowanie działanie polegające na montażu instalacji tak, by oka zwodów zachodziły również na niezagrożoną część budynku.


Podczas dobierania układu zwodów należy mieć na uwadze konieczność stworzenia również odpowiedniej strefy ochronnej, uniemożliwiając wystąpienie przeskoków iskrowych od montowanych zwodów do chronionych urządzeń. By właściwie skonstruować strefę bezpieczną należy brać pod uwagę zarówno parametry prądu piorunowego, jego rozpływ w obiekcie budowlanym, odległość od miejsca w którym może dojść do przeskoku do połączenia wyrównawczego. Nie bez znaczenia jest też typ materiału izolacyjnego między elektrodami.


W przypadku instalacji odgromowych miejscach narażonych na wybuch przewody odprowadzające, w liczbie nie mniejszej niż dwa, umieszczane są wokół budynku w odległościach maksymalnie 10 metrów od siebie. Jako przewodów odprowadzających użyć można elementów konstrukcyjnych samego obiektu, jeśli jednak nie ma takiej możliwości stosuje się sztuczne przewody odprowadzające.

Ochrona odgromowa pozostałych obiektów takich jak rurociągi, zbiorniki, kominki które mogą znajdować się w dużej mierze tak pod ziemią jak i nad nią, musi być dostosowana bezpośrednio do chronionych obiektów - zależy bowiem od ich konstrukcji, wyposażenia i rozmieszczenia. 

Wewnątrz obiektów, które są szczególnie narażona na wybuch, stosuje się systemy zapobiegające przeskokom iskrowym które mogą wystąpić na skutek bezpośredniego oraz pośredniego działania prądu piorunowego. W tym celu stosowane są połączenia wyrównawcze, które obejmują wszystkiej urządzenia metalowe a także metalowe elementy konstrukcji, które mogłyby ulec zniszczeniu wskutek wybuchu. 

couponcodeshosting

Dane adresowe

BŁYSKAWICA-instalacje odgromowe Marek Sokołowski
30-334 KRAKÓW ul.Komandosów 1

Dane kontaktowe

tel. 12 647-46-64 kom. 502 522 018

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jesteśmy na