Oprócz montażu instalacji odgromowych wykonujemy konieczne pomiary okresowe, kontrole stanu technicznego urządzenia piorunochronnego, sporządzany protokoły z badania rezystancji instalacji odgromowej i uziomów. Posiadamy w sprzedaży uziomy i sondy pionowe, skręcane i wbijane złącza do uziomów, a także składane uziomy (podstawy i przedłużki). Wykonujemy ochronę odgromową dla wszystkich rodzajów budynków: domów jednorodzinnych, bloków, zakładów pracy, fabryk, a także miejsc szczególnie narażonych na wybuch lub pożar. Prąd piorunowy odprowadzony w niewłaściwy sposób do ziemi powoduje szereg zagrożeń. Od zniszczeń dóbr materialnych i kulturowych po realne zagrożenie życia.
Saturday the 18th - Hostgator Coupon

Przepływ prądu, powstałego na skutek wyładowania atmosferycznego, jest szczególnie niebezpieczny w budynku w którym znajdują się materiały lub urządzenia palne gdyż może to doprowadzić do erozji termicznej metalu, w miejscu w którym styka się on bezpośrednio z kanałem piorunowym. Ponadto nie bez znaczenia jest też możliwość nagrzewania się przewodów pod wpływem przepływającego przez nie piorunowego prądu, przeskoki iskrowe w miejscach gdzie znajdują się materiały palne i w końcu zapłon samych materiałów, spowodowany przez przeskoki iskrowe.

pożar wskutek uderzenia pioruna

Szczególnie ważna jest również ochrona dachów takich budynków, których pokrycie samo w sobie jest wykonane z materiałów łatwozapalnych. W takich przypadkach stosuje się elementy przewodzące naturalne lub przewody sztuczne. Dobrym rozwiązaniem będą zwody poziome podwyższone, nieizolowane pionowe lub poziome wysokie nieizolowane - pod warunkiem, ze będą mocowane w sposób trwały a odległość zwodu od pokrycia dachowego będzie większa niż 40 centymetrów.W obiektach, w których zachodzi wysokie prawdopodobieństwo pożaru wskutek wyładowania atmosferycznego należy zwracać uwagę na wypadkową wartość rezystancji uziemienia gdyż powinna być ona możliwie najmniejsza - oczywiście w zależności od rodzaju gruntu (podmokły / pośredni /kamienisty)

Oprócz zewnętrznej ochrony odgromowej konieczne są instalacje odgromowe wewnętrzne, zapobiegające przeskokom iskrowym. W tym celu zachowuje się odpowiednie odstępy izolacyjne a także ekwipotencjalizacja, która wykorzystuje połączenia wyrównawcze bezpośrednie lub ochronnikowe.

couponcodeshosting

Dane adresowe

BŁYSKAWICA-instalacje odgromowe Marek Sokołowski
30-334 KRAKÓW ul.Komandosów 1

Dane kontaktowe

tel. 12 647-46-64 kom. 502 522 018

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jesteśmy na